KIRURGER

Anders Holmberg
VD, grundare av Venous Centre

Läkarexamen vid Karolinska Institutet 1985
Legitimerad läkare 1988
Specialist i allmän kirurgi 1993
Disputation 1999
Tjänstgjort vid kärlkirurgiska kliniken Uppsala Akademiska Sjukhus nio år    
På Venous Centre sedan 2004 

Ingmar Wennström
Verksamhetschef för kliniken i Stockholm

Läkarexamen vid Karolinska Institutet 1983
Legitimerad läkare 1988
Specialist i allmänkirurgi 1994
Tjänstgjort vid kirurgiska kliniken St Görans Sjukhus fem år
Överläkare vid kirurgiska kliniken Ersta Sjukhus sju år
MIS-kirurg (minimal invasive surgery)
På Venous Centre sedan 2005

Anders Lundell
Verksamhetschef för klinikerna i Malmö och Göteborg.

Läkarexamen vid Universitet Zürich, Schweiz & Sverige 1978
Legitimerad läkare 1980
Specialist i allmän kirurgi 1985
Disputation 1993
Docent 1999
Specialist i kärlkirurgi 2007
Tjänstgjort vid kärlkirurgiska enheten Universitetssjukhuset MAS 21 år varav 6,5 år som ställföreträdande verksamhetschef och verksamhetschef
På Venous Centre sedan 2007

Michael Åkesson Specialistläkare

Läkarstudier vid Göttingens Universitet samt Lunds Universitet med läkarexamen 1985
Legitimerad läkare 1987
Specialist examen i radiologi 1992
Överläkare vid Ystad lasarett i 6 år varav 3 år som klinikchef.
Biträdande överläkare vid Lunds Universitetssjukhus angiosektionen 3 år
Överläkare vid Kärlkliniken Malmö Universitets sjukhus 10 år varav 3 år som chef för interventionssektionen.
På Venous Centre sedan 2010.

Lena Blomgren
Kärlkirurg

Läkarexamen 1986, KI.
Legitimerad läkare 1988.
Specialistkompetens i allmän kirurgi 1993.
Specialist i kärlkirurgi 2003.
Tjänstgjort på StGörans Sjukhus 1993-2005, från 2002 som överläkare på kärlkirurgiska sektionen.
Doktorsavhandling om åderbråck 2005 ”Varicose veins. Aspects on diagnosis and surgical treatment.” Uppsala Universitet.
Överläkare på Kärlkirurgiska sektionen Södersjukhuset 2005-2009.
Överläkare på Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2009, ansvarig för patienter med venös problematik.
Sedan 2011 även vikarierande kärlkirurg på Venous Centre. Har pågående forskningsstudier om sjukdomar i vener där och på Karolinska sjukhuset.