Bakgrund

Scandinavian Venous Centre grundades 2004 i Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Vi är Skandinaviens ledande specialistklinik för behandling av åderbråck. Vi har för närvarande tre kliniker i Sverige och två i Norge. Venous Centre i Sverige ingår i Praktikertjänst.

Vår målsättning var och är att synliggöra ”åderbråcksfrågan” och bilda ett ”centre of excellence”. Inspirationen hämtades från USA, Frankrike och Schweiz.

2007 startade verksamheten i Malmö. Där finns vi i Läkarhuset Ellenbogen, mitt i centrala Malmö.

2009 öppnade vi även en klinik i Oslo, eftersom vi under en längre tid hade fått förfrågningar från Norge.

2011 blev ett starkt tillväxtår för Venous Centre; Sverige har fått ytterligare en klinik i Göteborg.

På alla kliniker följer vi vår helhetssyn och erbjuder både diagnostik, behandling och uppföljning.

I Sverige har Venous Centre f.n. avtal med landstingen Region Skåne, Region Halland och Stockholms Läns Landsting för behandling av personer med åderbråck på ”medicinsk indikation”. Även från andra landsting kan man begära att få komma till Venous Centre för specialistbehandling av åderbråck.

Venous Centre stödjer kunskapsutvecklingen kring venös insufficiens och åderbråck på olika plan. Bland annat genom forskningssamarbete med Karolinska Universitetssjukhusets kärlkirurgiska klinik och Karolinska Institutet.

Vi stöder också Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och andra Vensjukdomar (SFÅV), bla genom ekonomiskt bidrag till årliga stipendier.